U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 25.12.2014

Zimska služba u pripravnosti.

 

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. U toku obilazak i kontrola  ispravnosti

rada pumparnica sa dopunom rezervoara po potrebi, zamjena određenog broja vodomjera kao i

isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.

 

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu otežano. Zbog većih količina šljake-pepela jučer

nije postignut odvoz smeća za dio korisnika usluga iz MZ Puračić što se planira nadoknaditi danas.

Upozoravamo korisnike usluga da svaka veća količina od propisane dvije kante od 120  litara po

odvozu neće biti odvežena.

 

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. U toku redovan obilazak i kontrola ispravnosti

rada podstanica.

 

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanja čistoće javnih

površina. Danas planirano orezivanje određenog broja platana u ulici Septembarska.

 

Poziv korisnicima usluga:  Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate dugovanja za

izvršene komunalne usluge. Vaše neizmirenje obaveza po ispostavljenim računima dovelo je

J.P.»RAD» Lukavac u poziciju da nije u stanju odgovoriti povjerenim radnim zadacima.

Obaveze prema Termoelektrani Tuzla još nisu u cjelosti ispoštovane zbog čega bi moglo doći do

prekida u isporuci toplotne energije.

J.P.»RAD» Lukavac je u toku sa utuženjem potraživanja putem nadležnog suda te isključenja sa

korištenja svih komunalnih usluga.

Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

 

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»

Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi

nadležne službe blagovremeno intervenisale.