U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 25.12.2013

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.

Vodosnabdijevanje uredno. U toku, obilazak i kontrola rada pumparnica, zamjena određenog   broja vodomjera, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži  kao i priključenje na mrežu korisnika usluga  koji su od isključenja do danas izmirili obaveze po ispostavljenim  računima.  Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.49) davalac usluge vodosnabdijevanja ne može uskratiti uslugu osim u slučaju ako korisnik:

–   samovoljno otkaže korištenje usluge vodosnabdijevanja,

–   izvrši priključenje na vodovodnu mrežu bez prethodno pribavljenog odobrenja,

–  koristi usluge protivno uslovima definisanim u Odluci i ugovoru,

–  neosnovano ometa druge korisnike usluge,

–   ne održava kućnu vodovodnu instalaciju, zbog čega nepotrebno troši vodu ili ugrožava kvalitet vode u vodovodu ili može ugroziti život ili zdravlje drugih korisnika, ili im nanositi štetu,

–  ne plati uslugu po ispostavljenim računima u predviđenom roku,

–  nenamjenski koristi uslugu u vrijeme otežanog snabdijevanja ili snabdijevanja uz ograničenje potrošnje (redukcija vode) o čemu je korisnik blagovremeno obaviješten na odgovarajući način,

– samoinicijativno izvrši bilo kakvu rekonstrukciju vodovoda, rukuje i popravlja zajedničku vodovodnu armaturu i mjerače protoka količine vode na vodovodu,

–   onemogući očitanje utrošene količine vode na vodomjeru i na bilo koji drugi način ugrožava kvalitet vode ili pouzdano snabdijevanje vodom.

Po prestanku razloga za uskraćivanje pružanja usluge vodosnabdijevanja, davalac usluge dužan je da, po zahtjevu korisnika usluge, u roku od tri dana podnošenja zahtjeva i plaćenih stvarnih troškova za ponovno uključenje, nastavi pružanje usluge korisniku.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Čišćenje javnih površina odvija se u skladu sa Programom  o održavanju  čistoće javnih površina.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.