U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 25.10.2013

Vodosnabdijevanje uredno. Danas planirana opravka punute vodovodne cijevi u ulici Rudnička, naselje Delići što se neće odraziti na kvalitet vodosnabdijevanja,obilazak rezervoara  i kontrola rada pumparnica, zamjena vodomjera u Mz Bokavići kao i isključenja i priključenja na mrežu korisnika usluga  koji nisu blagovremeno izmirili obaveze po ispostavljenim računima za utrošenu vodu.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. U toku obilazak i kontrola rada podstanica.

Odvoz smeća zbog većih količina šljake-pepela je otežan u vezi sa čime dajemo slijedeće obavještenje: Obavještavamo građane korisnike usluga J.P.»RAD» Lukavac da je odlukom Općinskog vijeća Lukavac utvrđena cijena odvoza kućnog smeća i ista je ograničena na dvije kante od 120 litara po jednom odvozu.

U članu 108 ove Odluke rečeno je da se kućnim smećem smatraju čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama, garažama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće.

Kućnim smećem ne smatraju se zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim količinama kao i drugi otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.

S tim u vezi pozivamo građane koji u zimskom periodu imaju veće količine šljake-pepela na  sklapanje ugovora o odvozu istog. U protivnom svaka veća količina od propisane (dvije kante od 120 litara po odvozu) neće biti odvežena.

Čišćenje  asfaltnih i zelenih površina se nastavlja, mašinsko-ručno metenje, sakupljanje lišća, pražnjenje korpica od sakupljenog smeća, orezivanje ruža i sve drugo što odredi nadležna općinska služba.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.