U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 25.04.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada  pumparnica, zamjena određenog broja vodomjera, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži, izrada dva nova priključka za vodu kao i isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.

Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu. Otežan je zbog otežanog prilaza deponiji u Potočarima. Uzrok je kiša koja svakodnevno pada.

Radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina odvijaju se otežano zbog kiše koja ometa izvođenje radova. Planirano košenje trave vršit će se u skladu sa vremenskim uslovima.

Pozivamo korisnike usluga na izmirenje obaveza po ispostavljenim računima za grijanje,vodu, odvoz smeća kako ne bi sebi postupkom isključenja sa mreže, ponovnog uključenja, utuženjem potraživanja stvarali dodatne troškove koji su u nekim slučajevima veći od iznosa neizmirenih obaveza. Vaše uplate određuju kvalitet pruženih usluga J.P.»RAD» Lukavac. Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.