U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 25.03.2014

Vodosnabdijevanje uredno osim u ulici Slatine gdje je i dalje otežano zbog nezadovoljavajućeg  pritiska u mreži. Radovi se nastavljaju. Od ostalih aktivnosti izdvajamo:  obilazak i kontrola rada  pumparnica , dopuna vode po potrebi, kombinovana cisterna čišćenje kanalizacije, zamjena određenog broja vodomjera kao i isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i  kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.

Proljetno čišćenje asfaltnih i zelenih površina se vrši prema Programu o održavanju čistoće  javnih površina i mogućem u ovim vremenski uslovima. U toku je orezivanje sadnica.

Pozivamo korisnike usluga na izmirenje obaveza po ispostavljenim računima za grijanje, vodu, odvoz smeća kako ne bi sebi postupkom isključenja sa mreže, ponovnog uključenja, utuženjem potraživanja stvarali dodatne troškove koji su u nekim slučajevima veći od iznosa neizmirenih obaveza. Vaše uplate određuju kvalitet pruženih usluga J.P.»RAD» Lukavac.

Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze. Ujedno ih pozivamo da za sve  primjedbe, sugestije ili prijavu kvara pozovu 035 555-096 ili 035 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale