U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 24.12.2013

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Juče uspješno izvršeno otklanjanje  kvara na distributivnoj mreži u dijelu MZ Hrvati  koji se snabdijevaju  iz rezervoara Nezirovići.

Redovne aktivnosti u toku, obilazak i kontrolu rada pumparnica, zamjena određenog broja vodomjera, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži  kao i saniranje terena po juče izvršenim radovima u MZ Hrvati.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.40)  svaki vlasnik ili investitor građevinskog objekta, priključenje tog objekta na komunalnu infrastrukturu za snabdijevanje,  cijevi sekundarne mreže u blokovskoj izgradnji, a završava se u skloništu za vodomjer sa ventilom ispred vodomjera. Zabranjeno je spajanje na priključak ispred vodomjera. Priključenje treba izvesti na način da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu upotrenu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i slično), odnosno svaki pojedinačni potrošač, ima ugrađen  poseban vodomjer. Davalac usluge dužan je omogućiti sadašnjem korisniku usluge, na njegov zahtjev, ugradnju posebnog vodomjera, ukoliko to tehničke mogućnosti dozvoljavaju.

Tehničko-tehnološke uslove za ugradnju vodomjera određuje davalac usluge.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola rada podstanica u toku.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.   Radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina vrše se u skladu sa Programom  o održavanju  čistoće javnih površina. Praćenje izvršenja zadataka svakodnevno vrši nadležna općinska služba.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.