U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 24.10.2014

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. U toku su obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica sa pranjem sita u podstanici ulica Sarajevska br.6 i 10.

Vodosnabdijevanje uredno. Redovan obilazak pumparnica, zamjena određenog broja vodomjera, mjerenje protoka vode ultrasoničnim aparatom kod Tenis hale, MZ Modrac i Bokavići sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži kao i čišćenje kanalizacione mreže u MZ Hrvati naselje Salkići. Voda iz gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, zbog sadržaja veće količine mangana, ali se kao takva može koristiti za higijensko sanitarne potrebe.

Upozorenje korisnicima usluga: Izvršite blagovremeno zaštitu vodomjera od smrzavanja jer  troškove popravke ili zamjene vodomjera snose korisnici usluga.

Odvoz smeća  vrši se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se u skladu sa vremenskim uslovima.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.