U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 24.10.2013

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovne aktivnosti u toku,  obilazak i kontrola rada pumparnica, zamjena vodomjera, kontrola protoka vode sa ciljem  utvrđivanja gubitaka u mreži za dio grada od crkve do tenis hale, MZ  Bokavići i MZ Modrac, crpanje kolektora u ulici Školska kao i isključenja i priključenja na mrežu korisnika usluga koji nisu blagovremeno izmirili obaveze po ispostavljenim računima za utrošenu vodu.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola rada podstanica u toku.

Odvoz smeća odvija se bez poteškoća radom u dvije smjene.

Upozorenje građanima:  Pepeo sa sadržajem žara prvo dobro ohladiti pa onda odložiti na odgovarajuće mjesto kako ne bi došlo do zapaljenja smeća u kontejneru što pored materijalne štete uzrokuje zagađenje životne sredine.

Izvođenje radova na uređenju asfaltnih i zelenih površina u toku, mašinsko-ručno metenje, košenje trave, sakupljanje lišća, okopavanje cvijeća kao i uređenje prostora spomen obilježja u ulici Trg slobode.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.