U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 24.04.2014

Vodosnabdijevanje uredno. Obilazak i kontrola ispravnosti rada  pumparnica, u toku zamjena određenog broja vodomjera, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži kao i saniranje puta po izvedenim radovima u ulici Partizanski put.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.52) vodomjere očitavaju ovlaštena lica od strane davaoca usluge po rasporedu koji određuje davalac usluge u vremenu između 07,00-15,00 sati. Ova lica moraju imati iskaznice za identifikaciju. Očitavanje vodomjera se vrši u konstantnim vremenskim intervalima, a može se vršiti i kad je potrebno. Korisnik usluge mora omogućiti očitanje vodomjera. Ako zbog propusta korisnika usluge čitač vodomjera ne bude mogao da izvrši redovno očitanje ostaviće pismenu opomenu u kojoj će naznačiti dan i sat  ponovnog očitanja vodomjera. Ako ni tada ne bude mogao očitati vodomjer, utrošak će se procijeniti, a tačan obračun izvršiti pri slijedećem očitanju vodomjera.

Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrši u skladu sa  Programom o održavanju čistoće javnih površina i mogućem u situaciji kada kiša pada.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi    nadležne službe blagovremeno intervenisale.