U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 24.04.2013

Vodosnabdijevanje uredno u gradu i prigraskim naseljima. Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.31) na području prve zaštitne zone zabranjeno je:
– građenje objekata i izvođenje svih drugih radova, kao i korištenje zemljišta na način kojim se ugrožavaju njegove prirodne vrijednosti i režim površinskih i podzemnih
voda,
– držanje stoke, pernate živine i kunića, kao i ispaša stoke,
– ispuštanje i prosipanje ulja, kiselina i drugih opasnih i štetnih materija,
– izgradnja kanala i polaganje kanalizacionih vodova za odvođenje otpadnih voda,
izuzev vodonepropusnih kanalizacionih radova,
– pranje motornih ili drugih vozila,
– deponovanje i istresanje otpadnih materijala,
– kupanje u vodotoku i kampovanje,
– transport opasnih tečnosti i drugih tvari i
– građenje skladišta za smještaj nafte i njenih derivata i drugih materijala koji bi mogli uticati na režim snabdijevanja vodom.
Na području prve zaštitne zone može se saditi ukrasno i šumsko drveće, vršiti uzgoj
plantažnih voćnjaka i nasada za pčelarstvo i obrađivati poljoprivredno zemljište, ali
bez upotrebe prirodnog i vještačkog đubriva i sredstava za zaštitu bilja.
Uređenje asfaltnih i zelenih površina se nastavlja. Danas planirana sadnja cvijeća u dijelu grada kod Sportske dvorane.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili
554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.