U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 23.10.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. U toku su  obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, zamjena određenog broja vodomjera, mjerenje protoka vode na Doložaju sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži kao i čišćenje slivnika poslije kiše od nanosa lišća, pijeska, mulja i blata.Ujedno podsjećamo potrošače vode iz gradskog vodovoda Lukavac da voda  ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, zbog sadržaja veće količine mangana, ali se kao takva može koristiti za higijensko sanitarne potrebe.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna izuzev u prostorijama OŠ CZ  Lukavac.

Odvoz smeća  vrši se po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vršit će se prema Programu o održavanja čistoće javnih  površina. Ručno metenje i uklanjanje većih kolina lišća sa asfaltnih površina u toku.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.