U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 23.10.2013

Vodosnabdijevanje uredno. Radovi na otklanjanju kvara na vodovodu kod vatrogasnog doma u toku i ne bi se trebali odraziti na kvalitet vodosnabdijevanja. Po izvršenom izvođenju radova planiran obilazak i kontrola rada pumparnica i zamjena vodomjera.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac čl.41 priključenje na općinski vodovod na osnovu zahtjeva odobrava Služba za komunalne poslove, pri čemu je podnosilac zahtjeva obavezan:

-pribaviti odobrenje za gradnju i upotrebnu dozvolu objekta koji se priključuje,

-pribaviti saglasnost davaoca usluge za priključenje objekta na vodovodnu mrežu,

-izvršiti uplatu komunalne takse za priključenje na vodovodnu mrežu,

-izvršiti uplatu troškova priključka davaocu usluge i nabaviti odgovarajući vodomjer.

Podnosiocu zahtjeva može se izdati odobrenje za privremeno priključenje na vodovod samo u slučaju izgradnje objekta, uz prethodnu saglasnost davaoca usluge. Priključenje na vodovodne sisteme koji nisu u vlasništvu Općine vrši se na osnovu odobrenja vlasnika istih, odnosno, onoga koji istima upravlja, koji određuje i uslove za priključenje na vodovod.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina se nastavljaju od kojih ističemo: sakupljanje veće količine lišća, mašinsko-ručno metenje, pražnjenje korpica od sakupljenog smeća,orezivanje ogradice kod autobuske stanice, okopavanje cvijeća, sadnja sadnica drveća i ukrasnog grmlja.