U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 23.07.2013

Vodosnabdijevanje uredno. U toku obilazak i kontrola rad pumparnica, zamjena određenog broja vodomjera u MZ Gornji Bistarac, kontrola potrošnje vode u MZ Huskići, isključenja sa mreže određenog broja korisnika usluga.

Obavještavamo potrošače pitke vode iz gradskog vodovoda Lukavac da bi usljed izraženije potrošnje vode u narednom periodu moglo doći do poteškoća u urednom vodosnabdijevanju posebno u visinskim zonama. Ovim putem Vas molimo da ne zalijevate bašte, punite bazene, perete asfaltne površine i slično što uzrokuje nemogućnost održavanja konstantnog pritiska u vodovodnoj mreži.

Odvoz smeća odvija se prema ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene i to u jutarnjim satima od 05,30 sati i poslijepodnevnim od 16,00 sati.

Pranje asfaltnih površina tokom noći se nastavlja, košenje trave park JZU Dom zdravlja, Lukavačkih brigada i Poštanska, okopavanje cvijeća, pražnjenje korpica od smeća kao i uređenje prostora spomen obilježja u ulici Trg slobode.

Odlukom o komunalnom redu (čl.80) vanredno održavanje čistoće na javnim saobraćajnim površinama vrši se po nalogu općinske službe nadležne za komunalne poslove. Vanredno održavanje čistoće na javnim saobraćajnim površinama, odredit će se kada zbog vremenskih nepogoda ili sličnih događaja javna saobraćajna površina bude prekomjerno zaprljana, kao i kada je iz drugih razloga javne saobraćajne površine potrebno čistiti.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  NIK_2629 (Copy)nadležne službe blagovremeno intervenisale.