U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 23.05.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima relativno dobro. Danas planirana opravka
puknute vodovodne cijevi u MZ Hrvati što se neće odraziti na kvalitet vodosnabdijevanja ostalih
korisnika ove usluge. Kontrola ispravnosti rada pumparnica su u toku kao i crpanje vode za određeni
broj potopljenih podstanica. Kombinovana cisterna je na čišćenju slivnika u dijelu grada od ulice Kulina
bana do Patriotske lige.
Voda iz gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj
ispravnosti vode za piće ali se kao takva može koristiti za sanitarne potrebe. O uprotrebi za
higijenske potrebe korisnici usluga će biti blagovremeno obaviješteni.

Odvoz smeća više nego otežan zbog izrazito velikih količina krupnog otpada koji je sakupljen
kod korisnika usluga tokom poplave. Deponovanje smeća se vrši na privremeno određenu
lokaciju. Danas će se vršiti odvoz smeća iz MZ-ca Dobošnica Donja, Dobošnica Gornja i Kruševica, sa
Plaže jezera Modrac i iz dijela MZ Puračić. Za sutra je planiran odvoz smeća iz MZ-ca Gnojnica,
Devetak i Huskići.
Danas je planirano i uređenje prostora gradskog groblja.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu održavanja čistoće javnih površina i
nalogu nadležne općinske službe u uslovima poslije poplave.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»
Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi
nadležne službe blagovremeno intervenisale.