U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 23.04.2013

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Odlukom o komunalnom redu

(čl.120) zabranjeno je svako prebiranje i prekopavanje po smeću. Takođe je

zabranjeno vršiti spaljivanje sekundarnih sirovina otpada iz proizvodnje i remonta,

krupnog otpada, automobilskih i drugih guma i smeća na javnim površinama i

individualnim posjedima u krugu pravnih lica. Izuzetno, na individualnim posjedima,

može se vršiti spaljivanje otpada iz bašte (raznih stabljika, sasušene trave i slično),

koje se vrši u ranim večernjim satima, uz pojačane mjere  protupožarne zaštite i uz

upozorenje i prethodnu najavu vlasnicima susjednih posjeda i objekata

Vodosnabdijevanje uredno. Isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju

obaveze po ispostavljenim računima za isporučenu vodu se nastavljaju.

Danas planirano izvođenje radova na vodovodnoj mreži u naselju Dvori.

Radovi na uređenju asfaltnih, zelenih površina sa sadnjom cvijeća u gradu se

nastavljaju. Uređenje prostora gradskog groblja sa košenjem trave planirano danas.

Pozivamo korisnike usluga da u što moguće kraćem roku izmire obaveze po

ispostavljenim računima za grijanje, vodu i odvoz smeća kako ne bi J.P.»RAD»

Lukavac doveli u poziciju nemogućnosti izvršenja radnih zadataka.