U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 22.10.2014

Vodosnabdijevanje uredno. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, mjerenje protoka vode ultrasoničnim aparatom sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži kao i nastavak čišćenje kanalizacione mreže.

Upozorenje korisnicima usluga:

Pozivamo vas da blagovremeno izvršite zaštitu vodomjera od smrzavanja jer troškove popravke ili zamjene vodomjera snose korisnici usluga.

Obavještenje:

Obavještavamo potrošače vode iz gradskog vodovoda Lukavac da voda trenutno  ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, zbog sadržaja veće količine mangana, ali se kao takva može koristiti za higijensko sanitarne potrebe.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica su u toku.

Odvoz smeća  vrši se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Održavanje čistoće javnih površina vršit će se prema Programu o održavanja čistoće javnih  površina i mogućem kada kiša pada.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi   nadležne službe blagovremeno intervenisale.