U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 22.05.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima relativno dobro. Juče uspješno izvršeno otklanjanje kvara u MZ Modrac sa težim oštećenjem vodovodne mreže kao i MZ Bistarac naselje Piskavica. Kombinovana cisterna tokom noći i danas vrši čišćenje slivnika sa prioritetom u ulicama Školska i 25 Novembra. Prijavljeno puknuće vodovodne cijevi u MZ Bokavići bit će regulisano danas i ne bi se trebalo odraziti na vodosnabdijevanje ostalih korisnika usluga. Od
ostalih aktivnosti ističemo crpanje vode u podstanici objekt C-3, pranje ulica kao i dezinfekcija prostora gdje su smještene podstanice.
Voda iz gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće ali se kao takva može koristiti za sanitarne potrebe. O uprotrebi za higijenske potrebe korisnici usluga će biti blagovremeno obaviješteni.
Odvoz smeća i dalje otežan prije svega zbog većih količina krupnog otpada koji se našao poslije poplave kod korisnika usluga. Danas će se vršiti odvoz smeća iz MZ Dubošnica.
Molimo korisnike usluga za više strpljenja nadležna služba sa privremeno određenom lokacijom za deponovanje smeća ulaže maksimalne napore radom i u drugoj smjeni sa ciljem dovođenja odvoza smeća u stanje urednosti.
Održavanje čistoće asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu održavanja čistoće javnih površina i nalogu nadležne općinske službe u zatečenim uslovima.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.