U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 22.03.2013

smece_jpVodosnabdijevanje uredno u gradu i prigradskim naseljima. Izvođenje radova na opravci puknute vodovodne cijevi u MZ Huskići planirano danas.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Juče nije postignut odvoz smeća u dijelu MZ Gnojnica što će biti izvršeno danas.
Što se tiče higijene grada nastavlja se proljetno čišćenje javnih saobraćajnih i zelenih površina u ulicama: Školskoj, 8.Marta i Omladinskoj.
Prema Odluci o komunalnom redu koju je usvojilo Općinsko vijeće (čl.83) na javnoj površini ne smije se ostavljati niti bacati nikakav otpad, te se ove površine ne smiju niti na bilo koji drugi način prljati, a posebno se zabranjuje:
– bacanje i ostavljanje izvan korpica ili drugih posuda za smeće raznog otpada, kao i druge radnje kojima se prljaju javne površine,
– bacanje gorećih predmeta u korpice ili druge posude za smeće,
– odlaganje otpadnog građevinskog materijala, zemlje i slično na javne površine,
– popravak, servisiranje i pranje vozila na javnoj površini,
– ispuštanje ulja, svih vrsta otpadnih tekućina, prljavih i masnih tečnosti, boja,lakova kreča, životinjskog izmeta, fekalija i bilo kojih drugih tečnosti koje prljaju javnu površinu,
– oštećenje korpica za smeće i drugih posuda za smeće,
– paljenje otpada, lišća, papira i slično,
– zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih materijala u vodotoke i na obale vodotoka,
– ostavljanje i izlaganje na javnoj površini predmeta koji mogu uprljati ili povrijediti prolaznike,
– napasanje stoke na javnim površinama,
– vršenje nužde na javnim površinama, pljuvanje i slično,
– parkiranje vozila na javnim zelenim i saobraćajnim površinama a koje nisu za to predviđene,
– pješačke staze koristiti za saobraćaj motornih i drugih vozila.
Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.