U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 22.02.2013

 Vodosnabdijevanje je uredno za sve potrošače u gradskim i prigradskim naseljima. Danas je planirana zamjena vodomjera u MZ Lukavac Mjesto, ulica Čaršijska.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

U Odluci o komunalnom redu čl.109 određeno je da je na kompletnom području općine Lukavac obavezan odvoz kućnog smeća i krupnog otpada. Kućnim smećem u smislu ove Odluke, ne smatraju se:

zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim količinama, kao i drugi otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredene ili druge proizvodnje i slično.

Higijena grada po planu i u skladu sa aktuelnim  vremenskim uslovima.

Zimska služba na terenu izvršava planom zacrtane zadatke koje joj odredi nadležna Općinska služba.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Aktivnosti na naplati potraživanja po ispostavljenim računima se nastavljaju. Aktiviranjem Općinskog suda u Lukavcu očekujemo značajne pomake u naplati potraživanja.