U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 22.01.2014

Nakon kratkotrajne obustuve uslijedila je stabilizacija u isporuci toplotne energije.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovne aktivnosti u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica sa dopunom rezervoara po potrebi, zamjena određenog broja vodomjera kao i mjerenje protoka vode ultrasoničnim aparatom sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži.

Odvoz smeća još uvijek je otežan zbog otežanog pristupa deponiji u Potočarima uzrokovanog poplavom a vrši se prema ustaljenom rasporedu.

Upozorenje korisnicima usluga: Pepeo sa sadržajem žara prvo dobro ohladiti pa onda odložiti

na odgovarajuće mjesto kako ne bi došlo do zapaljenja smeća u posudama za smeće, zapaljenje

osnovnog sredstva za rad smećare što pored materijalne štete uzrokuje dodatno zagađenje životne sredine.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.