U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 21.05.2013

Izvođenje radova na uređenju prilaznog puta na deponiji smeća još traje, što usporava prilaz i istovar smeća. Juče planirani odvoz smeća za MZ Bistarac Gornji i Bistarac Donji i naselja Hrvati nije postignut u cjelosti. Danas je planirana realizacija odvoza smeća po rasporedu iz Turije i Mosorovca, a u drugoj smjeni vršit će se odvoz ranije zaostalog iz MZ-ca: Prokosovići, Bikodže, Bokavići i Modrac.Molimo korisnike usluga za strpljenje do postizanja urednosti u odvozu smeća. Na odvoz smeća sa higijene grada usmjeren je i određen broj radnika kako bi se ovaj posao
efikasnije izvršavao.
Vodosnabdijevanje uredno. Danas su planirana isključenja sa mreže određenog broja korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima i zamjena vodomjera u Bijeloj zgradi. U toku je i remont podstanica za grijanje. Danas planiran remont podstanice u ulici Kulina Bana 6.
Juče započeti radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina sa nastavljaju.
Odlukom o komunalnom redu (čl.80) određeno je da se vanredno održavanje čistoće na javnim saobraćajnim površinama vrši po nalogu općinske službe nadležne za komunalne poslove. Vanredno održavanje čistoće na javnim saobraćajnim površinama odredit će se kada zbog vremenskih nepogoda ili sličnih događanja javna saobraćajna površina bude prekomjerno zaprljana, kao i kada je iz drugih razloga javne saobraćajne površine potrebno čistiti.
U slučaju zauzimanja javne površine, organizator javnog okupljanja, dužan je obezbijediti vanredno čišćenje javne površine na kojoj se javno okupljanje održalo.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.