U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 21.02.2014

Obavještavamo potrošače pitke vode iz gradskog vodovoda Lukavac da voda iz gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko-sanitarne potrebe.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima je  uredno. Obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica , zamjena vodomjera u MZ Bistarac Gornji, kao i isključenja sa mreže korisnika  usluga koji nisu izmirili obaveze po ispostavljenim računima.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Juče nije postignut odvoz  smeća za manji broj korisnika u MZ Gnojnica što će biti izvršeno danas. Danas je još planirano  uklanjanje manjih deponija smeća na putu prema deponiji Potočari.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada   podstanica u toku.

Proljetno čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema  Programu o održavanju čistoće javnih površina. Danas planirano u ulici Vase Pelagića i Skendera Kulenovića.

Pozivamo korisnike usluga na izmirenje obaveza po ispostavljenim računima za grijanje, vodu, odvoz smeća kako ne bi sebi postupkom isključenja sa mreže, ponovnog uključenja, utuženjem potraživanja stvarali dodatne troškove koji su u nekim slučajevima veći od iznosa neizmirenih obaveza. Vaše uplate određuju kvalitet pruženih usluga J.P.»RAD» Lukavac. Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»   Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi   nadležne službe blagovremeno intervenisale.