U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 20.12.2013

Vodosnabdijevanje uredno. Do prekida u isporuci vode zbog planirane zamjene ventila ispred vodomjera došlo je u MZ Lukavac mjesto (Kuduzovići)  u terminu od 07,30 do 10,00 sati. Redovne aktivnosti u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži  kao i priključenja na mrežu korisnika usluga koji su isključeni sa mreže zbog neizmirenih obaveza po ispostavljenim računima.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.

Odvoz smeća  i dalje se odvija otežano zbog većih količina šljake i pepela po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina odvija se u skladu sa Programom održavanja čistoće javnih površina usvojenim od strane Općinskog vijeća.

Odlukom o komunalnom redu čl.83 na javnoj površini ne smiju se ostavljati niti bacati nikakav  otpad te se ove površine ne smiju niti na bilo koji drugi način prljati, a posebno se zabranjuje:

–  bacanje i ostavljanje izvan korpica ili drugih posuda za smeće raznog otpada, kao i druge  radnje kojima se prljaju javne površine,

–  bacanje gorećih predmeta u korpice ili druge posude za smeće,

–  odlaganje otpadnog građevinskog materijala, zemlje i slično na javne površine,

–  popravak, servisiranje i pranje vozila na javnoj površini,

–  ispuštanje ulja, svih vrsta otpadnih tekućina, prljavih i masnih tečnosti, boja, lakova, kreča, životinjskih izmeta, fekalija ili bilo kojih drugih tečnosti koje prljaju javnu površinu,

– oštećenje korpica za smeće ili drugih posuda za smeće,

–  paljenje otpada, lišća, papira i slično,

–  zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih materijala u vodotoke i na obale vodotoka,

–  ostavljanje ili izlaganje na javnoj površini predmeta koji mogu uprljati ili povrijediti prolaznike,

–  napasanje stoke na javnim površinama,

–  vršenje nužde na javnim površinama, pljuvanje i slično,

–  parkiranje vozila na na javnim zelenim i saobraćajnim površinama, koje nisu za to predviđene,

–  pješačke staze koristiti za saobraćaj motornih vozila.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.