U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 20.10.2014

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna izuzev u objektu OŠ CZ Lukavac gdje se još uvijek radi na detektiranju i otklanjanju problema. U toku je obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica, uređenje prostora po izvedenim radovima na vrelovodnoj mreži u ulici Patriotskog fronta kao i izolacija i pokrivanje  kanala kod objekta Luciana 3.

Vodosnabdijevanje u danima vikenda bilo je uredno što se može očekivati i danas. U toku su obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, izrada priključka za vodu u ulici Rudnička i MZ Hrvati kao i mjerenje protoka vode ultrasoničnim aparatom sa ciljem  utvrđivanja gubitaka u mreži.

Obavještenje:

Obavještavamo potrošače vode iz gradskog vodovoda Lukavac da voda iz gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, zbog sadržaja veće količine mangana, ali se kao takva može koristiti za higijensko sanitarne potrebe.

Odvoz smeća  odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Tokom subote izvršena je sanacija prilaznog puta deponiji u Potočarima.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanja čistoće javnih  površina. Danas čišćenje prostora sedmične pijace po završetku pijace.

Obaveze prema Termoelektrani Tuzla još nisu u cjelosti ispoštovane u vezi sa čim pozivamo pravna i fizička lica da odmah plate svoja dugovanja za izvršene komunalne usluge a posebno za centralno gijanje kako ne bi došlo do prekida u isporuci toplotne energije. Za sve koji to ne urade J.P.»RAD» Lukavac će izvršiti utuženja putem općinskog suda te izvršiti isključenja sa korištenja svih komunalnih usluga. Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.