U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 20.05.2014

Vodosnabdijevanje relativno dobro. Zbog kvara na distributivnoj mreži vodosnabdijevanje
uzrokovano poplavom još nije regulisano za: MZ Bokaviće, Puračić, Modrac, Bistarac, dio
Piskavca i Površinski kop Šikulje. Radovi u toku, normalizaciju stanja očekivati po izvođenju
radova.
Voda iz gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj
ispravnosti vode za piće ali se kao takva može koristiti u sanitarne potrebe.
Juče započeti radovi na regulisanju kanalizacione mreže se nastavljaju u ulicama Školska, 9.maja
i Armije BiH.

Odvoz smećaizuzetno otežan. Juče započet odvoz smeća iz MZ Poljice nije postignut zbog
izraženo većih količina smeća tako da se danas nastavlja. Za danas je planiran i odvoz smeća
iz Lukavac Grada. Uzrok ovakvog stanja je otežanost deponovanja kao i
mogućeg prikupljanja smeća. Molimo korisnike usluga za strpljenje čim se stvore uslovi za
kvalitetan odvoz sve količine sakupljenog smeća će biti odvežene.

Čišćenje asfaltnih površina od nanosa mulja, pijeska, blata i drugog u toku.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»
Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi
nadležne službe blagovremeno intervenisale.