U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 20.03.2013

komVodosnabdijevanje uredno u gradu i prigradskim naseljima. Danas planirano isključenje sa vodovodne mreže određenog broja korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Prema Odluci o komunalnom redu koju je usvojilo Općinsko vijeće Lukavac (čl.109) određeno je da je na kompletnom području općine Lukavac obavezan odvoz kućnog smeća i krupnog otpada. Za organizovanje obaveznog odvoza kućnog i krupnog otpada sa cjelokupnog područja općine odgovoran je davalac komunalnih usluga i nadležna općinska služba za inspekcijske poslove. Evidentirano je da nadležne službe ne izvršavaju svoj zadatak što se prije svega očituje kroz nezadovoljstvo korisnika usluga odvoza smeća. Molimo nadležne da poduzmu određene aktivnosti kako bi eliminisali nezadovoljstvo određenog broja korisnika usluga.

Higijena grada je po planu. Danas planirano čišćenje javnih saobraćajnih i zelenih površina u ulicama Bistaračka, Vase Pelagića dio i Skendera Kulenovića dio.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Dinamika naplate potraživanja za grijanje, vodu, odvoz smeća ne obezbjeđuje uslove za normalan rad J.P. »RAD» Lukavac.
J.P.»RAD» Lukavac sa 31.12.2012.godine je podnijelo 642 tužbe protiv neplatiša centralnog grijanja. Aktiviranjem Općinskog suda u Lukavcu očekujemo značajnije pomake u naplati potraživanja.