U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 20.02.2015

Danas i u danima vikenda korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima. U toku obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica sa dopunom rezervoara po potrebi, zamjena određenog broja vodomjera, po stvaranju uslova za izvođenje radova kombinovana cisterna će na čišćenje kanalizacione mreže u ulici Školska i za potrebe privrede.

Obavještavamo potrošače pitke vode iz gradskog vodovoda Lukavac da voda iz gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko-sanitarne potrebe.
Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu i otežan je zbog većih količina šljake i pepela zbog čega juče nije postignut odvoz smeća za manji broj korisnika usluge iz MZ Prokosovići i MZ Gnojnica što će biti izvršeno danas.
Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanja čistoće javnih površina. Krenulo je proljetno čišćenje asfaltnih površina.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.