U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 19.12.2013

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola rada podstanica u toku.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. U toku obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži, zamjena   vodomjera u ulici Sarajevska br.6 kao i priključenja na mrežu korisnika usluga  koji su od  isključenja do danas izmirili obaveze po ispostavljenim računima.

Odvoz smeća odvija se otežano zbog većih količina šljake i pepela. Podsjećamo građane da je odlukom Općinskog vijeća Lukavac utvrđena cijena odvoza kućnog smeća i ista je ograničena   na dvije kante od 120 litara po jednom odvozu.

U članu 108 ove Odluke rečeno je da se kućnim smećem smatraju čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama, garažama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće.

Kućnim smećem ne smatraju se zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka,  podrumsko,dvorišno i tavansko smeće u većim količinama kao i drugi otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.

S tim u vezi pozivamo građane koji u zimskom periodu imaju veće količine šljake-pepela na sklapanje ugovora o odvozu istog. U protivnom svaka veće količina od propisane (dvije  kante od 120 litara po odvozu) neće biti odvežena.

Radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina vrše se u skladu sa Programom održavanja  čistoće javnih površina usvojenim od strane Općinskog vijeća.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»   Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.