U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 19.11.2014

Danas svi korisnici očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima. Vrši se redovan obilazak pumparnica sa dopunom rezervoara po potrebi. U toku traženje puknuća vodovodne cijevi u ulici Rudnička, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži, nastavak čišćenja kanalizacione mreže u ulici Armije BiH, nastavak izvođenja radova na sanaciji vodovodne mreže u dijelu MZ Modrac,  uništene u poplavama kao i isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. U toku obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Održavanje čistoće javnih površina se nastavlja u skladu sa Programom održavanja čistoće  javnih površina  čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Odvoz smeća odvija se otežano zbog  jučerašnjeg zastoja u odvozu smeća.

Nadležna služba ulaže maksimum napora kako bi postigla odvoz smeća po ustaljenom rasporedu. Molimo korisnike uslga za razumijevanje do postizanja urednog odvoza.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.