U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 19.08.2013

Vodosnabdijevanje uredno u gradu i prigradskim naseljima. U toku obilazak i kontrola rada pumparnica, zamjena određenog broja vodomjera, za grijanje dopuna nekoliko podstanica koje su ostale bez vode u sistemu.
Obavještavamo potrošače vode iz gradskog vodovoda Lukavac da voda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko-sanitarne potrebe.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu bez poteškoća. Radovi na uređenju prostora na deponiji za odlaganje otpada u MZ Huskići se nastavljaju.
Uređenje asfaltnih i zelenih površina se nastavlja sa uređenjem prostora sedmične pijace poslije 13,00 sati.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale. NIK_2615 (Copy)