U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 19.05.2014

Stanje u pružanju usluga se postepeno normalizuje što je objektivno i očekivati iz stanja poplava u kojem se našlo kompletno područje općine Lukavac.
Krenulo je postepeno puštanje vode u mrežu koja je od posljedica poplave dobrim dijelom oštećena. Služba vodovoda ulaže maksimum napora sa ciljem dovođenja isporuke vode u stanje urednosti. U toku su pripreme rezervoara u visinskim zonama za puštanje vode u mrežu. Molimo korisnike usluga za strpljenje do stvaranja uslova za puštanje vode svim korisnicima koji se napajaju iz rezervoara Doložaj. Voda iz gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće ali se može koristiti za sanitarne potrebe. Radovi na kanalizacionoj mreži se nastavljaju. Danas je prioritet regulisati kanalizacionu mrežu u ulicama Školska, Vase Pelagića i 9.maj. Neriješeno pitanje odvodnje oborinskih voda većim dijelom je uzrok začepljenja kanalizacione mreže.
Zbog otežanih uslova deponovanja smeća, ograničeno je i prikupljanje smeća tako da danas će se odvoziti smeće iz MZ Poljice D. i Poljice G. gdje zbog istih razloga, odnosno nemogućnosti prilaza deponiji imamo evidentno kašnjenje u odvozu. Molimo korisnike usluga za strpljenje čim se stvore uslovi za kvalitetan odvoz sve količine sakupljenog smeća će biti odvežene.
Čišćenje asfaltnih površina od nanosa mulja, pijeska, blata i drugog u toku.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.