U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 19.04.2013

Ispoštovana Odluka o snabdijevanju toplotnom energijom. Temperature mjerene tri dana uzastopno u 21,00 sat iznosile su : 13°C,15°C i 14°C. Zaključno sa 18.04.2013.godine obustavljena je isporuka toplotne energije.

Vodosnabdijevanje uredno. Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.22) svaki korisnik usluge dužan je da kućne vodovodne instalacije drži u ispravnom stanju, kako bi se spriječilo rasipanje vode i nastupanje drugih šteta. U suprotnom slučaju sve nastale štete padaju na teret korisnika. Pod kućnim vodovodnim instalacijama podrazumijevaju se sve naprave i uređaji kod korisnika usluge vodosnabdijevanja iza glavnog vodomjera, koje služe za snabdijevanje vodom za piće iz vodovoda.
Juče započeti radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina u dijelu JZU Dom zdravlja, JU Dom kulture i ulici Armije BiH se nastavljaju.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Za uočene nedostatke na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na tel. Br 555-096 ili tel br. 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.