U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 19.03.2014

 Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Utvrđivanje nedostataka na   vodovodnoj mreži u ulici Slatine se nastavlja, traženje puknuća u MZ Bokavići, zamjena određenog broja vodomjera, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica kao i isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. U toku je sanacija prilaznih puteva na deponiji u Potočarima sa ciljem stvaranja boljih uslova za odlaganje smeća.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica je u toku.

U toku su:  košenje trave, ručno metenje i okopavanje ruža, kao i ostali radovi na proljetnom čišćenju i uređenju grada.

Prema Odluci o komunalnom redu (čl.92) pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijevaju se posebno:

-obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala i sadnja novog,

-orezivanje i oblikovanje stabala i grmlja,

-okopavanje biljaka,

-košenje trave,

-đubrenje i prehranjivanje biljaka,

-uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,

-održavanje posuda sa ukrasnim biljem,

-preventivno djelovanje na sprječevanju biljnih bolesti, uništavanju biljnih štetočina, te kontaminirano provođenje zaštite zelenila,

-održavanje pješačkih staza i druge opreme na javnim zelenim površinama u ispravnom stanju,

-postavljanje zaštitnih ograda od prikladnog materijala, odnosno sadnja živica na mjestima ugroženim od uništavanjua,

-zalijevanje biljaka u sušnom periodu i

-ostale radnje neophodne da bi javne zelene površine služile svrsi kao i drugi radovi utvrđeni u Programu o održavanju čistoće i javnih površina.