U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 19.03.2013

Odvoz smeća odvija se bez poteškoća po ustaljenom rasporedu.

Higijena grada je po planu. Danas planirano čišćenje javnih saobraćajnih i zelenih površina u ulicama Školska, Bosne Srebrene i Muhameda Hevaji Uskufija.

Vodosnabdijevanje uredno. Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.23) određen je način održavanja objekta za vodosnabdijevanje nakon prestanka upotrebe. U slučaju prestanka upotrebe objekta za vodosnabdijevanje, vlasnik, odnosno pravno lice kome je objekat povjeren na korištenje i upravljanje, dužan je taj objekat održavati u stanju koje neće prouzrokovati štetu režimu voda ili trećim licima.

IMG_0251Odvoz smeća odvija se bez poteškoća po ustaljenom rasporedu.