U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 19.02.2015

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovne aktivnosti u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica sa dopunom rezervoara po potrebi, u toku zamjena određenog broja vodomjera u MZ Modrac kao i čišćenje kanalizacione mreže po stvaranju uslova za izvođenje radova.
Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Veće količine šljake i pepela otežavaju odvoz smeća zbog čega juče nije postignut odvoz smeća za MZ Šikulje i Rudničku ulicu što će biti izvršeno danas.
Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanja čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.