U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 18.12.2014

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna osim u Poreskoj upravi gdje je za danas planiran nastavak radova. Redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica su u toku.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovan obilazak i kontrola  ispravnosti rada pumparnica u toku. Uređenje prostora po izvedenim radovima na sanaciji dijela vodovodne mreže u MZ Modrac i PK Šikulje juče u cjelosti nije postignuto što je planirano danas.

Sanaciju prilaznog puta za deponiju u Potočarima neophodno izvršiti čim prije.

Održavanje čistoće javnih površina se nastavlja prema Programu o održavanja čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska službaa.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.