U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 18.12.2013

Odvoz smeća odvija se otežano po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Otežan je zbog većih količina šljake i pepela.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.

Vodosnabdijevanje uredno. Redovne aktivnosti u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži, zamjena određenog broja vodomjera,  kao i priključenja na mrežu korisnika usluga  koji su izmirili obaveze po  ispostavljenim računima. Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.41) priključenje na općinski vodovod na osnovu zahtjeva odobrava općinska služba nadležna za komunalne poslove, pri čemu je podnosilac zahtjeva obavezan:

– pribaviti odobrenje za građenje i upotrebnu dozvolu objekta koji se priključuje,

– pribaviti saglasnost davaoca usluge za priključenje objekta na vodovodnu mrežu,

-izvršiti uplatu komunalne takse za priključenje na vodovodnu mrežu,

-izvršiti uplatu troškova priključka davaoca usluge i

– nabaviti odgovarajući vodomjer.

Podnosiocu zahtjeva može se izdati odobrenje za privremeno priključenje na vodovod samo u    slučaju izgradnje objekta, uz prethodnu saglasnost davaoca usluge.

Priključenje na vodovodne sisteme koji nisu u vlasništvu općine vrši se na osnovu odobrenja vlasnika istih, odnosno, onoga koji istima upravlja, koji određuje i uslove za priključenje na vodovod.

Održavanje čistoće javnih površina odvija se u skladu sa Programom održavanja čistoće javnih površina usvojenim od strane Općinskog vijeća.

Pozivamo korisnike usluga na izmirenje obaveza po ispostavljenim računima za grijanje, vodu i odvoz smeća kako ne bi sebi postupkom isključenja sa mreže, ponovnog priključenja i utuženja stvarali dodatne troškove koji su u nekim slučajevima veći od iznosa neizmirenih  obaveza. Vaše uplate određuju kvalitet pruženih usluga J.P.»RAD» Lukavac.

Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi   nadležne službe blagovremeno intervenisale.