U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 18.09.2013

Vodosnabdijevanje uredno. Danas planirano regulisanje prijavljenog puknuća vodovodne cijevi u MZ Huskići, obilazak i kontrola rada pumparnica, uređenje prostora po izvršenim radovima u ulicama Kulina bana i Redžepa ef. Muminhodžića, isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima za utrošenu vodu, kao i zamjena određenog broja vodomjera.

Radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina se nastavljaju, mašinsko-ručno metenje, košenje trave, okopavanje cvijeća sa prioritetom kvalitetnog uređenja prostora spomen obilježja imajući u vidu činjenicu da je danas za Dan općine Lukavac u 15,00 sati   predviđeno svečano otvaranje spomen obilježja u ulici Trg slobode.

Odvoz smeća odvija se bez poteškoća prema ustaljenom rasporedu.

Važno upozorenje: Poštovani građani Općine Lukavac, korisnici usluga J.P.»RAD» Lukavac grejna sezona je na pragu, zbog čega Vas upozoravamo da u što kraćem roku (najkasnije do 20. septembra) izmirite svoje obaveze prema J.P.»RAD» Lukavac kako bi grejna sezona  mogla početi na vrijeme. Ukoliko to ne učinite, bit ćemo prinuđeni na isključenja sa sistema  centralnog grijanja. Troškovi ponovnog priključenja padaju na teret korisnika.

Imena fizičkih lica koja za komunalije duguju više od 300 KM objavljena su na web stranici J.P.»RAD» Lukavac.

Istovremeno se zahvaljujemo korisnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.