U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 18.03.2013

Vodosnabdijevanje uredno u gradu i prigradskim naseljima.Danas planirana isključenja sa vodovodne mreže određenog broja korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Odlukom o komunalnom redu koju je usvojilo Općinsko vijeće Lukavac određeno je šta se smatra kućnim smećem.Kućnim smećem, u smislu ove Odluke, smatraju se čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama, garažama i dvorištima, a koja se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće. Kućnim smećem ne smatraju se: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim količinama, kao i drugi otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske poljoprivredne ili druge proizvodnje.
Higijena grada je po planu. Čišćenje prostora sedmične pijace izvršit će se po završetku pijace.
Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.kom