U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 18.02.2015

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima.Voda iz gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko-sanitarne potrebe.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Juče je izostao odvoz smeća za dio MZ Bistarac, što će biti realizovan danas.
Odlukom o komunalnom redu čl.122 za odvoz krupnog otpada vlasnik otpada je dužan pozvati Javno komunalno preduzeće da izvrši prevoz krupnog otpada na gradsku deponiju o trošku vlasnika. Javno komunalno preduzeće je dužno organizovati i odvoz većih količina šljake, šuta i otpadaka građevinskog materijala, a po zahtjevu i trošku vlasnika.
Zabranjeno je krupni otpad odlagati na mjesta koja nisu za to određena i u posude za kućno smeće.
Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.
Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanja čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.