U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 17.12.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. U toku redovan obilazak pumparnica sa dopunom rezervoara po potrebi, uređenje prostora po izvedenim radovima na sanaciji dijela vodovodne mreže u MZ Modrac-novo naselje i PK Šikulje.

Odvoz smeća je otežan i odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Odvoz smeća  je otežan zbog većih količina šljake-pepela. S tim u vezi dajemo sljedeće obavještenje:

Obavještavamo građene korisnike usluga J.P.»RAD» Lukavac da je Odlukom Općinskog vijeća Lukavac utvrđena cijena odvoza kućnog smeća i ista je ograničena na dvije kante od 120 litara po jednom odvozu. U članu 108 ove Odluke rečeno je da se kućnim smećem smatraju čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama, garažama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće. Kućnim smećem ne smatraju se zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko,dvorišno i tavansko smeće u većim količinama kao i drugi otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično. Pozivamo građane koji u zimskom periodu imaju veće količine šljake-pepela na sklapanje ugovora o odvozu istog. U protivnom svaka veće količina od propisane (dvije kante od 120 litara po odvozu) neće biti odvežena.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica su u toku.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanja čistoće javnih površina i mogućem u ovim vremenskim uslovima.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.