U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 17.10.2014

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna osim u  Prijekoj ulici  koja je bez grijanja (objekti 2,3 i 4) gdje je danas planirano izvođenje radova na vrelovodnoj mreži sa mašinsko-ručnim iskopom i to kako bi se izvršila popravka puknute cijevi. U toku je obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica uz zadatak detaljne provjere  rada grijanja u objektu OŠ CZ Lukavac.

Vodosnabdijevanje uredno. Juče uspješno otklonjen kvar na vodovodnoj mrteži u naselju Žigići. U toku su obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, popravka priključka za vodu u ulici Rudnička kao i čišćenje slivnika od nanosa lišća, pijeska, mulja i blata.Voda iz gradskog vodovoda Lukavac trenutno  nezadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, zbog sadržaja veće količine mangana, ali se kao takva može koristiti za higijensko sanitarne potrebe.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanja čistoće javnih   površina sa dodatnim izvođenjem radova na uklanjanju posljedica jučerašnje poplave.

Odvoz smeća vršit će se po ustaljenom rasporedu otežano zbog poplave prilaznog puta na deponiji Potočari.

Obaveze prema Termoelektrani Tuzla još nisu u cjelosti ispoštovane i s tim u vezi  pozivamo pravna i fizička lica da odmah plate svoja dugovanja za izvršene komunalne usluge a posebno za centralno gijanje kako ne bi došlo do prekida u isporuci toplotne energije. Za sve koji to ne urade J.P.»RAD» Lukavac će izvršiti utuženja putem općinskog suda te izvršiti isključenja sa korištenja svih komunalnih usluga. Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj i vrelovodnoj mreži  molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.