U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 17.07.2013

NIK_2627 (Copy)Vodosnabdijevanje uredno. Danas opravka puknute vodovodne cijevi u MZ Huskići, zamjena određenog broja vodomjera, isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži, obilazak i kontrola rada pumparnica, dezinfekcija podstanica sa dopunom kućne instalacije.
Odvoz smeća odvija se prema ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Problem u odlaganju smeća na deponiji čini grupa građana koja vrši prebiranje smeća.
Odlukom o komunalnom redu (čl.128) na deponiji nije dozvoljeno zadržavanje bez odobrenja službenog lica. Zabranjeno je neovlašteno prebiranje ili razgrtanje otpada i smeća i odvoz istih sa deponije. Na deponiju se ne smiju dovoditi, niti puštati domaće životinje, niti se smiju odlagati uginule životinje.
Danas mašinsko-ručno metenje u ulicama Branilaca Bosne,Septembarskoj i Petrak, košenje trave u ulici Milerovoj i park Macan Marije, okopavanje cvijeća sa primjenom hemijskih sredstava za zaštitu bilja i uništavanje korova.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.