U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 17.05.2013

Odvoz smeća onemogućen zbog poplave deponije Potočari. Sanacija terena u toku.
Radnici J.P.»RAD» Lukavac i rudnika «Mramor» ulažu maksimum napora kako bi deponiju doveli u stanje mogućnosti prihvata nagomilanog smeća. Zahvaljujuemo se korisnicima usluga na razumijevanju za nastalo stanje. Čim se stvore uslovi kompletno zaostali odvoz smeća će biti izvršen u maksimalno moguće kraćem roku.
Odlukom o komunalnom redu (čl.90) u dijelu odvodnje atmosferskih i otpadnih voda sa javnih površina svi otvori moraju biti zatvoreni poklopcima na kojima trebaju, po pravilu biti siguronosni zatvarači. Poklopci moraju biti od rebrastog i hrapavog otpornog materijala, urađeni na način da se izbjegne klizanje. U vrijeme izvođenja bilo kakvih radova u otvorima, isti se moraju ograditi posebnim pregradama na način da sprječavaju prilaz prolaznicima i obilježiti vidljivim znacima upozorenja, te po završetku radova moraju se propisno zatvoriti.
Komunalni inspektor će u skladu sa odredbama ove Odluke, nadležnoj općinskoj službi za prostorno planiranje, naložiti rješenjem mjere u cilju zaštite sistema za odvodnju atmosferskih i otpadnih voda sa javnih površina i sprječavanja razlijevanja atmosferskih i otpadnih voda po javnim površinama kao i ugrožavanje objekata, privatnih posjeda i drugih površina atmosferskim i otpadnim vodama.
Vodosnabdijevanje uredno. Danas planirana zamjena određenog broja vodomjera u ulicama Branilaca Bosne i Redžep ef. Muminhodžića.
Što se tiče higijene grada danas planirano košenje trave u ulici Patriotskog fronta i dio ulice Vase Pelagića, dovršenje uređenja parka kod JU Dom zdravlja, okopavanje cvijeća u ulici Armije BiH kao i ručno-mašinsko metenje asfaltnih površina.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.