U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 17.04.2013

Isporuka i distribucija toplotne energije se nastavlja. Prema Odluci o snabdijevanju  toplotnom energijom (čl.7) koju je usvojilo Općinsko vijeće, izvan grejne sezone vrši se distribucija toplotne energije ako temperatura padne ispod 12°C,  mjerena tri dana uzastopno u  21,00 sat. Čim se ispuni ovaj uslov distribucija toplotne energije  će prestati.

Vodosnabdijevanje uredno. Isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima za isporučenu vodu se nastavljaju. Danas je planirana zamjena vodomjera u ulicama Kule 5 i Redžepa ef. Muminhodžić 8.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Odlukom o komunalnom redu (čl.129) potencijalno zarazni ili kontamirani materijali i biološki otpad i drugi otpaci u preduzećima za koje je posebnim propisom o opasnom  otpadu određen način uništavanja odnosno uklanjanja, uništavaju se odnosno uklanjaju po postupku koji zadovoljava  propisne sanitarno-higijenske uslove i na način kojim se izbjegava zagađivanje okoline. Preduzeća – proizvođači otpadaka koje ne uklanja Javno komunalno preduzeće, odnosno pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost, kome je povjereno vršenje poslova odvoza smeća i za koje nije određen način uništavanja, odnosno uklanjanja posebnim propisom dužni su sami da ih uništavaju, odnosno uklanjaju na način kojim se izbjegava zagađivanje okoline.

Radovi na uređenju asfaltnih  i zelenih površina sa okopavanjem cvijeća i  košenjem  trave planirani su u ulicama  Armije BiH, Petrak, Trg slobode i Lukavačkih brigada.