U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 17.03.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Traženje mjesta puknuća na vodovodnoj mreži u ulici Slatine se nastavljaju. Mjerenjem protoka vode do sada se uspjelo bliže   odrediti mjesto puknuća. U toku obilazak i kontrola rada pumparnica, opravka puknuća u šahtu u   naselju Salkići što se neće odraziti na kvalitet vodosnabdijevanja ostalih korisnika usluga. Aktuelna su isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima kao i    zamjena određenog broja vodomjera.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica su u toku.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Poteškoće zadaju korisnici usluga sa većim količinama smeća u ovo doba godine, te s tim u vezi dajemo slijedeće obavještenje:

Odlukom Općinskog vijeća Lukavac utvrđena je cijena odvoza kućnog smeća i ista je ograničena na dvije kante od 120 litara po jednom odvozu. U članu 108 ove Odluke rečeno je da se kućnim smećem smatraju čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama, garažama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće. Kućnim smećem ne smatraju se zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko,dvorišno i tavansko smeće u većim količinama kao i drugi otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.

S tim u vezi pozivamo građane koji u zimskom periodu imaju veće količine šljake-pepela na  sklapanje ugovora o odvozu istog. U protivnom svaka veće količina od propisane (dvije kante od 120 litara po odvozu) neće biti odvežena.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina. Okopavanje ruža i mašinsko metenje asfaltnih površina se nastavlja kao i uređenje prostora sedmične pijace po završetku pijace.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi   nadležne službe blagovremeno intervenisale.