U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 17.02.2015

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovne aktivnosti u toku, obilazak i
kontrola ispravnosti rada pumparnica sa dopunom rezervoara po potrebi, čišćenje kanalizacione
mreže kao i zamjena određenog broja vodomjera.
Obavještenje:
Obavještavamo potrošače vode iz gradskog vodovoda Lukavac da voda iz gradskog
vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
ali se kao takva može koristiti za higijensko-sanitarne potrebe.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Jučer nije postignut
odvoz smeća iz ulice Rudnička, kao i za privatnike sa područja grada što će biti izvršeno danas.
Upozorenje korisnicima usluga: Pepeo sa sadržajem žara prvo dobro ohladiti pa onda odložiti
na odgovarajuće mjesto kako ne bi došlo do zapaljenja smeća u posudama za smeće, zapaljenje
osnovnog sredstva za rad smećare što pored materijalne štete uzrokuje dodatno zagađenje već
zagađene životne sredine.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanja čistoće javnih
površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas planirano uklanjanje suhih stabala
u ulici Trg slobode.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»
Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi
nadležne službe blagovremeno intervenisale.