U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 17.02.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica u toku. Kombinovana cisterna će raditi na probijanju kanalizacije u ulici Školska br. 10 i 12, Kratine i u Gimnaziji, te kod Bagremika. Nastavljaju se radovi na vodovodnoj mreži u ulici Slatine i kod zgrade Crvenog križa, kao i priključenja na mrežu korisnika usluga  koji su izmirili obaveze po ispostavljenim računima.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.

Odvoz smeća doveden u stanje urednosti znači odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Održavanju čistoće javnih površina vrši se u skladu sa Programom o održavanju čistoće javnih  površina.

Odlukom o komunalnom redu (čl.83) na javnoj površini ne smije se ostavljati, niti bacati nikakav otpad te se ove površine ne smiju niti na bilo koji drugi način prljati a posebno se zabranjuje:

-bacanje ili ostavljanje izvan korpica ili drugih posuda za smeće raznog otpada, kao i druge radnje kojima se prljaju javne površine,

-bacanje gorećih predmeta u korpice ili druge posude za smeće,

-popravak, servisiranje i pranje vozila na javnoj površini,

-ispuštanje ulja, svih vrsta otpadnih tekućina, prljavih i masnih tečnosti, boja, lakova, kreča, životinjskog izmeta, fekalija i bilo kojih drugih tečnosti koje prljaju javnu površinu,

-oštećenje korpica za smeće i drugih posuda za smeće,

-paljenje otpada, lišća, papira i slično,

-zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih materijala u vodotoke i na obale vodotoka,

-ostavljanje i izlaganje na javnoj površini predmeta koji mogu uprljati ili povrijediti prolaznike,

-napasanje stoke na javnim površinama,

-vršenje nužde na javnim površinama, pljuvanje i slično,

-parkiranje vozila na javnim zelenim i saobraćajnim površinama, koje nisu za to predviđene i

-pješačke staze koristiti za saobraćaj motornih i drugih vozila.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.