U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 16.07.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. U toku su redovne aktivnosti, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima kao i popravka puknute vodovodne cijevi u ulici Podrinjska. To se neće odraziti na kvalitet vodosnabdijevanja ostalih korisnika.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu sa radom u dvije smjene. Radovi na saniranju prilaznog puta kao i prostora deponije za odlaganje smeća u toku.
Održavanje čistoće javnih površina se nastavlja prema Programu o održavanju čistoće javnih površina po nalogu i praćenju izvođenja radova od strane nadležne općinske službe.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.