U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 16.07.2013

NIK_2629 (Copy)Vodosnabdijevanje uredno u gradu i prigradskim naseljima. Danas opravka puknute vodovodne cijevi u ulici Sprečanska, obilazak i kontrola rada pumparnica, kombinovana cisterna izvodi dovršetak čišćenja kanalizacije u MZ Dobošnica, intervencija po prijavi nestanka vode za par individualnih stambenih objekata u MZ Huskići, kontrola pritiska u mreži u dijelu priključka od Lukavčića do kopa Šikulje sa ograncima i dezinfekcija i deratizacija podstanica sa dopunom kućnih instalacija.
Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.50) korisnik usluge može otkazati usluge trajno ili privremeno. Otkaz se daje u pismenoj formi. Trajno se može otkazati korištenje usluge vodosnabdijevanja samo za porušeni objekat, a privremeno za zgrade u kojima niko ne stanuje ili ih privremeno korisnik usluge ne upotrebljava. U ovim slučajevima korisnik usluge je obavezan da ispusti vodu iz instalacije da bi se spriječilo eventualno smrzavanje i rasipanje vode. U takvom slučaju davalac usluge će plombirati ulazni ventil. Korisnik ne može otkazati korištenje usluge ako to tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju, odnosno, ako bi se time ugrozio kvalitet korištenja i standarda drugih korisnika, te ako bi se time negativno uticalo na okoliš.

Odvoz smeća radom u dvije smjene odvija se prema ustaljenom rasporedu.
Kiša koja je juče padala izraženijim tempom uzrokovala je začepljenja kanalizacije na par mjesta što je nanosom blata i mulja zaprljalo asfaltne površine. Radovi u toku, čišćenje takvih površina od naslaga, košenje trave, pražnjenje korpica od smeća, uređenje prostora spomen obilježja u ulici Trg slobode i drugo što se utvrdi kao prioritet prilikom izvođenja radova na terenu.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.